موزش یک مدل شینیون ساده برای موی کوتاه تو سط خود شخص

Untitled226

مدل شینیون موی کوتاه

Untitled226

 

آموزش مدل موی جمع برای موهای کوتاه +عکس

در این تصاویر خانم کیکو لین با وجود موهای کوتاهش، ولی یک مدل موی شینیون بسیار زیبا برای خودش درست کرده است

آموزش مدل موی جمع برای موهای کوتاه

پرشین وی: شاید تصور کنید درست کردن مدل موی جمع برای موهای بسیار کوتاه امکان ندارد ولی در این تصاویر خانم کیکو لین با وجود موهای کوتاهش، ولی یک مدل موی شینیون بسیار زیبا برای خودش درست کرده است:

 آموزش مدل موی جمع برای موهای کوتاه

 آموزش مدل موی جمع برای موهای کوتاه

 ۱٫ کار را با موهای باز و معمولی خود شروع کنید.

۲٫ برای بهتر شکل دادن به موها، آنها را اسپری مو بزنید.

۳٫ تاج موها را برای حجم بیشتر پوش دهید.

۴٫ به گزارش پرشنی وی قسمت پوش داده شده را مرتب کنید.

۵٫ از پشت سر قسمت تاج مو پوش داده شده را با سنجاق مویی محکم کنید.

۶٫ موها را از کنار به پشت سر برده و با موهای پشت سر ترکیب کرده و سنجاق بزنید.

۷٫ تمام موهای باقی مانده را با سنجاق به پشت موها محکم کنید تا دیگر مویی روی گردن باقی نماند.

۸٫ در پشت سر سنجاق هایتان مشخص است که البته اشکالی ندارد ولی اگر دوست ندارید ، می توانید از تزئینات مو به شکل گل های بزرگ و شکوفه در آن قسمت استفاده کنید و سنجاق ها را بپوشانید.

 آموزش مدل موی جمع برای موهای کوتاه

 آموزش مدل موی جمع برای موهای کوتاه

 آموزش مدل موی جمع برای موهای کوتاه

 آموزش مدل موی جمع برای موهای کوتاه

 آموزش مدل موی جمع برای موهای کوتاه

مدل شینیون موی کوتاه

Untitled226