جدیدترین مدل مو عروس جمع و باز ۲۰۱۵

Untitled226

شینیون باز با موی بلند

Untitled226

 

 

 

مدل ارایش مو
جدیدترین مدل مو عروس جمع و باز ۲۰۱۵

مدل مو عروس با بافت درشت کنار سر و مو های پیچیده شده داخل هم با رنگ بلوند

مدل ارایش مو
جدیدترین مدل مو عروس جمع و باز ۲۰۱۵

مدل مو ساده حالت باز عروس با فر های درشت و جلو مو فرق کج سشوار شده

مدل ارایش مو
جدیدترین مدل مو عروس جمع و باز ۲۰۱۵

مدل مو رنگ شده بلون عروس با حالت گل رز کنار سر و نگین های ریز کار شده

مدل ارایش مو
جدیدترین مدل مو عروس جمع و باز ۲۰۱۵

مدل مو بیگودی شده داخل سر گره خورده مدل ژورنالی عروس

مدل ارایش مو
جدیدترین مدل مو عروس جمع و باز ۲۰۱۵

مدل مو عروس حالت جمع و باز به پشت با بافت خیلی درشت

مدل ارایش مو
جدیدترین مدل مو عروس جمع و باز ۲۰۱۵

مدل مو ارایش شده عروس با جلو مو فرق کج و پشت مو جمع شده حالت داده شده

مدل ارایش مو
جدیدترین مدل مو عروس جمع و باز ۲۰۱۵

مدل مو جمع و باز عروس با بافت مو اره ماهی درشت و گل سفید عروس

مدل ارایش مو
جدیدترین مدل مو عروس جمع و باز ۲۰۱۵

مدل ارایش مو حالت بافت  درشت ساده

مدل ارایش مو
جدیدترین مدل مو عروس جمع و باز ۲۰۱۵

مدل ارایش م با حالت سشوار شده داخل رفته با جلو مو فرق کج عروس

مدل ارایش مو
جدیدترین مدل مو عروس جمع و باز ۲۰۱۵

مدل مو باز عروس با مدل فر های درشت و جلو مو سشوار شده فرق وسط

مدل ارایش مو
جدیدترین مدل مو عروس جمع و باز ۲۰۱۵

یک مدل مو جمع حالت دار عروس و با جلو مو لخا فرق کج و یک مدل مو باز عروس با جلو مو فرق وسط حالت دار و مو های فر درشت

مدل ارایش مو
جدیدترین مدل مو عروس جمع و باز ۲۰۱۵

مدل مو کج جمع شده به پشت عروس

مدل ارایش مو
جدیدترین مدل مو عروس جمع و باز ۲۰۱۵

مدل مو باز بافته شده بزرگ عروس

مدل ارایش مو
جدیدترین مدل مو عروس جمع و باز ۲۰۱۵

مدل مو ژورنالی فوق العاده شیک جمع شده به پشت عروس

مدل ارایش مو
جدیدترین مدل مو عروس جمع و باز ۲۰۱۵

مدل مو باز فر شده ی درشت عروس با بافت های ریز

شینیون باز با موی بلند

Untitled226