: اموزش مرحله به مرحله انواع بافت مو

Untitled226

مدل بافت
بافت چهارتایی پهن

Untitled226
از جایی که می خواهید بافت را شروع کنید دسته ای از مو را بردارید و آن را به چهار رشته تقسیم کنید .
[تصویر: 58841856500168159160.jpg]
از سمت راست شروع کنید و یک بافت از رو بزنید و تا رشته ی سوم ادامه دهید .

[تصویر: 83097745245423235151.jpg]

سپس از سمت چپ شروع کنید و یک بافت از زیر بزنید و این کار را تا رشته ی سوم ادامه دهید

[تصویر: 51584224936857567655.jpg]

سپس از سمت راست تکه ای مو برداشته و به رشته ی سمت راست اضافه کرده دوباره یک بافت از رو بزنید . در سمت چپ هم یک دسته مو برداشته و به به رشته ی سمت چپ اضافه کنید و یک بافت از زیر بزنید . این کار را تا آخر ادامه دهید.

[تصویر: 45065745297149829130.jpg]

این هم یک بافت زیبای چهارتایی پهن !

[تصویر: 73989355484738906563.jpg]
بافت چهارتایی مکعبی

لایه ای از مو را از جایی که می خواهید بافت را از آنجا آغاز کنید بردارید. با دست چپ مو را نگه داشته و با انگشتنان دست راست از زیر مو را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید.
[تصویر: 38268165796571545197.gif]
سه رشته را بادست چپ و یک
و رشته ی سمت راست را با دست راست نگه دارید.
[تصویر: 86347850840479080207.gif]
از زیر رشته ی سمت راست (در دست راست) را بر رویاولین رشته ی سمت چپ بگذارید . رشته ی دوم که حالا اول از سمت راست واقع شده را نیز در زیررشته ی سوم بگذارید
[تصویر: 30887822150125322378.gif]
حالا جای رسته ها عوض شده است . مانند بافت چهارتایی پهن از سمت راست شروع به بافت از رو و از سمت چپ شروع به بافت از زیر کنید .
[تصویر: 88255865388364987261.gif]
از سمت راست لایه ای از مو را بردارید و به رشته ی سمت راست اضافه کنید و یک بافت از رو بزنید.
[تصویر: 00221787857449113809.gif]
در سمت چپ هم لایه از مو برداشته و به رشته ی سمت چپ اضافه کرده و یک بافت از زیر بزنید و تا آخر این کار را ادادمه دهید
[تصویر: 80614886774587843000.gif]

[تصویر: 01706876970937940294.gif]
بافت چهارتایی شل

قبل از انجام این بافت باید بافت فرانسوی و بافت چهارتایی مکعبی را یاد گرفته باشید . مطابق شکل از جلوی سر دسته ای از مو را برداشته و به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید. و تا پشت سر مانند بافت فرانسوی ببافید اما چهارتایی

[تصویر: 23267993302195111589.gif]

سپس به آرامی مو را بطور مستقیمبه طرف بیرون سر بکشید ( مانند شکل ) از طرفین سر دسته ی کوچکی از مو گرفته و به بافت اضافه کنید در حالی که هر بار فاصله از سر بیشتر می شود.

 

.


[تصویر: 11433506785908926093.gif]

این کار را تا انتهای مو ادامه بدهید و انتهای بافت را با کش بافت محکم کنید.

[تصویر: 71691792305011513464.gif]

بافت چهارتایی شل از پشت سر نشان داده شده است .

[تصویر: 08161588516744127786.gif]
اموزش مرحله به مرحله انواع بافت مو
[تصویر: 88141321539198679508.jpg]
بافت – مدل شاخه ی گل رز

بافت ساقه ی گل رز در واقع یک بافت ساده و کلاسیک است . این بافت می تواند با بافت ساده ی سه تایی نیز انجام شود ولی در اینجا من بافت رز را با نوع مارپیچ دوتایی توضیح می دهم .

نحوه ی بافت مارپیچ دوتایی را یاد بگیرید . از فرق سر تا انتهای گردن موی سر را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید . مانند شکل از جلوی سر یک دسته مو بطور موازی برداشته و آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید .

[تصویر: 15536378707490680130.jpg]

هر دو رشته را به تنهایی به طرف صورت بپیچید. ( در جهت عقربه های ساعت )

[تصویر: 66714010530278321450.jpg]

ولی در جهتدور از صورت به طور ضربدری به دور

یکدیگر بپیچید.

( خلاف جهت عقربه های ساعت )


[تصویر: 67266071490805622216.jpg]

دسته ای مو برداشته و به رشته ای که دورتر از صورت است اضافه کنید .

[تصویر: 39581762005445323989.jpg]

و دسته ایدیگر مطابق شکل برداشته و به رشته ای که نزدیک صورت قراردارد اضافه کنید .


[تصویر: 58512888603505036336.jpg]

هر یک از دو دسته مو را به تنهایی به طرف صورت بپیچید ، سپس بصورت ضربدری آن را خلاف جهت پیچش یعنی به سمت دور از صورت ببافید. فلش ها در شکل بطور واضح جهت ها را نشان می دهند .

[تصویر: 74466435166693099252.jpg]

از گوشه های سر دسته های مو را بردارید تا به اندازه ی کافی مو برای اضافه کردن داشته باشید . بتدریج خطوط بالا و پایین سر باهم موازی می شوند .

[تصویر: 36991379492968811667.jpg]

این کار را آنقدر ادامه دهید تا دیگر مویی برای اضافه کردن در طرفین سر وجود نداشته باشد . ادامه ی بلندی مورا با رعایت جهت چرخش مو تا انتها بافت مارپیچ بزنید و انتهای مو را با کش بافت ببندید .


[تصویر: 65848232897009966813.jpg]

همینمراحل را برای طرف دیگر سر نیز تکرار کنید. سعی کنید دو بافت به خط مرکز فرق پشت سر نزدیک باشند. سپس بافت سمت راست را به زیر بافت سمت چپ ببرید


[تصویر: 66982317910237646545.jpg]

و آن را از زیر بر روی بافت سمت چپ آورده و یک بوکل زیبا بسازید . بلندیبافت هر چقدر که اجازه می دهد می توانید

آن را به طور دایره ( بوکل ) به دور بافت سمت چپ بپبچید . و مطمئن شوید که بافت سمت چپ در وسط واقع شده است و طوری به نظر برسد که ادامه ی بافت سمت راست می باشد .


[تصویر: 82234529060792935437.jpg]

بوکل را حد اقل در چهار نقطه با سنجاقسر محکم کنید .


[تصویر: 53803159318784955195.jpg]

توجه : برای سنجاق زدن و محکم کردن بوکل یادتان باشد که همیشه آن را با مقداری از موی سر به همراه نقاطمورد نظر بوکل سنجاق کنید .


[تصویر: 28069694576434311581.jpg]

بفرمایید ! بافت زیبای شاخه ی گل رز آماده است از آن لذت ببرید.

[تصویر: 45339878943816061021.jpg]
بافت – مدل تاج آبشاری

قبل از یاد گرفتن این بافت ، نحوه ی بافت تاج راقبلا” باید یاد گرفته باشید. تفاوت این بافت با بافت تاج در این است که دسته ای از مو بطور افشان در پشت سر رها می شود . این بافت نیز می تواند از نوع فرانسوی ، دوتایی ، یا هلندی و حتی پنج تایی
باشد. در اینجا نحوه ی بافت تاج آبشاری هلندی را توضیح می دهم:
مانند بافت تاج دسته ای از مو را که در شکل نشان داده شده است با کمک کلیپس جدا کنید.
[تصویر: 50897225429926890263.jpg]

مانند بافت تاج دسته ای از مو را به طور عمودی جدا کرده و آن را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید و یک بافت ساده از زیر بزنید.

[تصویر: 00019009503370676189.jpg]

مانند شکل از زیر بافت ساده و از بالای تاج سر دسته از مو را جدا کنید

[تصویر: 48135342934402270745.jpg]

این دسته از مو را از زیر بافت ساده به موهای داخل کلیپس اضافه کنید. سپس از بالای تاج سر دسته ی نازکی از مو را جدا کنید و به بافت اضافه کنید. بعد دسته ای دیگر (کمی بزرگتر از دسته ی بالای سر ) از قسمت پایین سر برداشته و به بافت اضافه کنید
.

[تصویر: 53932452925290119522.jpg]

همین طور اضافه کردن تکه های مو را از بالا و پایین به بافت ادامه دهید تا به تیزی گوش دیگر برسید.

[تصویر: 07080391760344771538.jpg]

بقیه دوباره مثل بافت تاج است

[تصویر: 13132181252231314206.jpg]

وقتی به فرق سر رسیدید کلیپس را باز کنید .
[تصویر: 31068550505644210260.jpg]

سعی کنید تکه های جلوی سر را به تناسب اضافه کنید . تکه ها ی مو را کوچکتر انتخاب کرده و ببافید
[تصویر: 48817328148396795534.jpg]

به بافتن ادامه دهید تا دیگر نتوانید دسته ای مو به بافت اضافه کنید . سپس ادامه ی
مو را همانطور ساده ببافید و با کش بافت محکم کنید
[تصویر: 22189271394031266555.jpg]

ادامه ی بافت را به دور سر بپیچید و سعی کنید محلی را که بافت از آنجا شروع شده است پوشیده شود.

[تصویر: 54188382095757046312.jpg]


توجه : اگر مثل شکل از بافت هلندی استفاده کرده اید، ادامه ی بافت را از پشت به دور سر بپیچید. اگر از بافت فرانسوی استفاده کرده اید ادامه ی بافت را از جلو به دور سر بپیچید . اگر از بافت مارپیچ دو تایی استفاده کرده اید زیاد فرقی نمی کند. می توانید به هر دو جهت بافت را به دور سر بپیچید


[تصویر: 99130335966832531795.jpg]
انتهای بافت را در زیر تاج پنهان کنید و با سنجاق سر طوری آن را محکم کنید که دیده نشود

[تصویر: 01313991464753731303.jpg]

برای اطمینان بیشتر جاهای مختلفی از سر را با سنجاق محکم کنید

[تصویر: 32115868872786502798.jpg]

پست سر و پائین تاج را با سنجاق محکم کنید

[تصویر: 91614356021601653505.jpg]

بالای تاج و طرفین را هم همینطور

[تصویر: 16963886679836511681.jpg]

و این هم یک بافت زیبا مدل تاج آبشاری ! واقعا زیباست !

[تصویر: 41359099738717951439.jpg]
اموزش مرحله به مرحله انواع بافت مو

[تصویر: 83441490460197974799.jpg]
[تصویر: 72491143586722217903.jpg]
[تصویر: 97447363818049749150.jpg]

[تصویر: 83262949454061731612.jpg]

[تصویر: 05762024424853910215.gif]

اموزش مرحله به مرحله انواع بافت مو

[تصویر: 58042119695195844241.jpg]
اموزش مرحله به مرحله انواع بافت مو

[تصویر: 92674409532439570688.jpg]

مدل بافت

Untitled226